فیلتر حذف آهن با استفاده از Pyrolusite کد N47011

فیلتر حذف آهن با استفاده از Pyrolusite کد N47011

فیلتر حذف آهن با استفاده از Pyrolusite کد N47011

ویژگی ها

  • حجم مخزن این سیستم از 25 تا 700 لیتر
  • میزان جریان از 750 تا 10000 لیتر بر ساعت
  • در صورت نیاز به مخازن بزرگتر و جریان های بیشتر نیز قابل سفارش دهی و اجرا می باشند.

 

توضیحات

فیلتر حذف آهن با استفاده از Pyrolusite کد N47011

فیلتر حذف آهن با استفاده از Pyrolusite کد N47011 مخصوص زدایش اتوماتیک آهن موجود در آب طراحی شده است. مخزن این فیلتر تصفیه آب بسته به سفارش از 25 تا 700 لیتر و میزان جریان از 750 تا 10000 لیتر بر ساعت را ساپورت می کند.

اثرات وجود آهن در آب

پس از سختی آب، حضور املاح آهن و منگنز، معمول ترین مشکل موجود برای مصرف کنندگان آب خصوصاً در بخش های صنعتی محسوب می گردد. این عناصر عمدتاً بصورت اکسید فریک نامحلول و اکسید منگنز بسیار نامحلول در آب وجود دارند .حضور یون های آهن در آب ها بسته به غلظت، می تواند سبب ایجاد رنگ زرد مایل به قهوه ای، طعم نامطلوب آب و ایجاد لکه های رنگی بر روی لباسها گردد. همچنین غلظت بالای این یون ها می تواند سبب ایجاد رسوب در لوله ها و تجهیزات صنعتی گردد.

ترکیبات آهن در آب به دو صورت یون دو ظرفیتی (فرو) و سه ظرفیتی (فریک) می باشند. در آب های سطحی از آنجایی که در اثر مجاورت آب با هوا، اکسیژن کافی موجود در آب، ترکیبات آهن را به طور کامل اکسید می کند، ترکیبات آهن موجود در این آب ها بیشتر به صورت فریک (شکل کاملاً اکسید شده ترکیبات فرو) یافت می شود. از طرف دیگر ترکیبات موجود در آب چاه معمولاً به صورت فرو یافت می شوند که در صورت تماس با هوای کافی (اکسیژن) از حالت فرو به فریک تبدیل می گردد.

مشخصات فیلتر حذف آهن

مخزن این فیلتر تصفیه آب بسته به سفارش از 25 تا 700 لیتر و میزان جریان از 750 تا 10000 لیتر بر ساعت را ساپورت می کند. در صورت نیاز به مخازن بزرگتر و جریان های بیشتر، سفارشی سازی محصول امکان پذیر می باشد. لوازم جانبی مانند سیستم By-Pass اتوماتیک نیز در صورت درخواست قابل اجرا می باشد. درصورت سفارش مدلهای دارای Brim و ماسه سبز منگنز نیز قابل ساخت می باشند.

مدلهای استاندارد دارای شیر کنترل :

  • ATL تایمر دیجیتالی Autotrol 263/740Logix
  • ATM تایمر Autotrol Magnum
  • AVL  صفحه کنترل دیجیتالی Autotrol 263/760 Logix
  • AVM  صفحه کنترل Autotrol Magnum

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید