نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • GRC panelsپنل جی ارسی

  پنل GFRC کد N53011

  136,000تومان

  *قیمت به ازای هر عدد پنل ۱۳۶۰۰۰تومان ویژگی ها سرعت در تولید و اجرای نما مقاومت کششی بالاتر نسبت به بتن…

 • پنل GRCGRC

  پنل GFRC کد N53012

  34,000تومان

  *قیمت به ازای هر عدد پنل ۳۴۰۰۰ تومان ویژگی ها سرعت در تولید و اجرای نما مقاومت کششی بالاتر نسبت…

 • جی آر سیپنل GRC

  پنل GFRC کد N53013

  30,000تومان

  *قیمت به ازای هر عدد پنل ۳۰۰۰۰ تومان ویژگی پنل های نمای GRC/GFRC سرعت در تولید و اجرای نمای ساختمان مقاومت…

 • قیمت پنلGRC

  پنل GFRC کد N53014

  ویژگی ها سرعت در تولید و اجرای نما مقاومت کششی بالاتر نسبت به بتن تنوع در طرح، مدل، رنگ و…

 • جی آر سی پنلGRC

  پنل GFRC کد N53015

  68,000تومان

  *قیمت به ازای هر عدد پنل ۶۸۰۰۰ تومان ویژگی ها سرعت در تولید و اجرای نما مقاومت کششی بالاتر نسبت…

 • GRCپنل GRC

  پنل GFRC کد N53016

  68,000تومان

  *قیمت به ازای هر عدد پنل ۶۸۰۰۰ تومان ویژگی ها سرعت در تولید و اجرای نمای ساختمان مقاومت کششی بالاتر…

 • نمای GFRCGRC

  پنل GFRC کد N53017

  80,000تومان

  *قیمت به ازای هر عدد پنل ۸۰۰۰۰ تومان ویژگی ها سرعت در تولید و اجرای نما مقاومت کششی بالاتر نسبت…

 • اسلیمیGRC

  پنل GFRC کد N53018

  136,000تومان

  *قیمت به ازای هر عدد پنل ۱۳۶۰۰۰تومان ویژگی ها سرعت در تولید و اجرای نمای ساختمان مقاومت کششی بالاتر نسبت به…

 • پنل های GRCجی ار سی

  پنل GFRC کد N53019

  99,000تومان

  *قیمت به ازای هر عدد پنل ۹۹۰۰۰ تومان ویژگی پنل های نمای GRC/GFRC سرعت در تولید و اجرای نمای ساختمان مقاومت…

 • قیمت پنل GRCپنل GRC

  پنل GFRC کد N53020

  68,000تومان

  *قیمت به ازای هر عدد پنل۶۸۰۰۰ تومان ویژگی ها سرعت در تولید و اجرای نمای ساختمان مقاومت کششی بالاتر نسبت…

 • نمای جی آر سینمای بتن پیش ساخته

  پنل GFRC کد N53021

  90,000تومان

  *قیمت به ازای هر عدد پنل ۹۰۰۰۰ تومان ویژگی ها سرعت در تولید و اجرای نمای ساختمان مقاومت کششی بالاتر…

 • grc panelsپنل جی ار سی

  پنل GFRC کد N53022

  32,000تومان

  *قیمت به ازای هر عدد پنل ۳۲۰۰۰ تومان ویژگی ها سرعت در تولید و اجرای نمای ساختمان مقاومت کششی بالاتر…